افزایش تولید فولاد

فهرست مطالب

افزایش جهانی تولید فولاد در ماه گذشته

تولید جهانی فولاد افزایش یافت

طبق آماری که انجمن جهانی فولاد نشان منتشر کرد تولید جهانی فولاد خام در ماه گذشته ۱۶.۵% رشد سالانه داشته و ۱۷۴.۴ میلیون تن ثبت شده است. افزایش تولید به لطف توسعه تولید چین بود که تولید فولاد آن با رشد ۶.۶ درصدی نسبت به سال قبل به عدد ۹۹.۵ میلیون تن رسید.

بعد از کشور چین، هند به عنوان دومین تولید کننده فولاد دنیا در ماه می بود که تولید آن ۴۶.۹% رشد سالانه داشته و به ۹.۲ میلیون تن رسید. کشور ژاپن با تولید ۸.۴ میلیون تن فولاد خام ۴۲.۲% رشد سالانه داشت. قابل ذکر است تولید فولاد امریکا نیز ۴۷.۶ درصد بالا رفته ۷.۲ میلیون تن ثبت شد.

به گزارش تسفا، تولید فولاد روسیه نیز ۱۴% بهبود داشته و به عدد ۶.۶ میلیون تن رسیده است. در این میان کره جنوبی با ۱۰.۵ درصد توسعه تولید به رقم ۶ میلیون تن فولاد خام رسید. آلمان هم با ۳.۵ میلیون تن تولید فولاد در ماه می تولید کرد که ۳۵.۵ درصد نسبت به سال قبل بهبود داشت.

تولید فولاد ترکیه نیز در این ماه به ۳.۲ میلیون تن رسید که ۴۲.۴% بهبود در آمار سالانه خود داشت و تولید برزیل نیز با ۴۰.۱ درصد رشد به ۳.۲ میلیون تن رسید.

و در آخر شایان ذکر است که میزان تولید فولاد خام ایران در ماه می ۷.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی خود بالاتر رفته و به عدد ۲.۶ میلیون تن رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

فروشگاه