سازه های فلزی شهریار

فهرست مطالب

بازدید از شرکت سازه های فلزی شهریار

پیرو دعوت به عمل آمده از جانب شرکت سازه های فلزی شهریار، شرکت تعاونی توسعه سازه فولاد ایرانیان (تسفا) نسبت به بازدید از کارخانه به منظور تجهیز ماشین آلات کارخانه فوق الذکر بازدیدی با حضور مدیر عامل شرکت تعاونی تسفا (جناب آقای احمد نظری)، مدیران بازرگانی داخلی و خارجی شرکت تعاونی تسفا( جناب آقای میرآفتابی و جناب آقای یزدی زاده) در معیت آقای مهندس ستاری مدیریت کارخانه سازه های فلزی شهریار انجام پذیرفت.

در این بازدید مدیر عامل محترم شرکت تعاونی تسفا به افزایش روابط و همکاری های دوجانبه فی مابین دو شرکت تاکید داشتند.

دیدگاهتان را بنویسید

فروشگاه