۳

فهرست مطالب

دومین جلسه مدیران فنی واجرایی شرکتها ی عضو

دومین جلسه مدیران فنی واجرایی شرکتها ی عضو با حضور دکتر علیرضا رضائیان از انجمن علمی سازه های فولادی ایران
با موضوع:
احصاء مسایل و مشکلات فنی واجرایی تولید کنندگان سازهای فولادی
تهیه دستوالعمل جوشکاری مشترک
برگزارگردید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

فروشگاه