WhatsApp Image 2021-10-03 at 10.03.47 AM

فهرست مطالب

راهبرد دانش محوری تسفا در جهت مدیریت دانش ساخت و برپایی سازه های فولادی

در راستای سامان دهی به قوانین، مقررات، استانداردها و دستورالعمل های موجود در صنعت ساخت و برپایی سازه های فولادی و بروزرسانی موارد فوق با استانداردهای روز در دنیا، شرکت تعاونی توسعه سازه فولاد ایرانیان (تسفا) راهبرد دانش محوری و مدیریت دانش در حوزه سازه های فولادی را بر اساس مصوبه هیات مدیره در دستور کار خود قرار داده است. در پی تفاهم انجام شده با مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و با کمک دبیر کمیته متناظر iso/TC167 و جمعی از کارخانجات تولید کننده سازه های فلزی به صورت داوطلبانه آغاز گردیده است.

در این راستا بازدیدهایی توسط نماینده مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی آقای دکتر عربها به همراه آقای مهندس صدر مسئول واحد ابنیه و پروژه شرکت تعاونی تسفا و با حضور آقای مهندس ایمانیان از مجموعه های:

۱. شرکت پترو فولاد جهان

۲. شرکت سبلان سوله کاران

۳. شرکت آکام فولاد

۴. شرکت آژینه سازان

۵. شرکت ژیوار صنعت

انجام و پرسشنامه های تخصصی توسط مدیران متخصص شرکت ها تکمیل گردید.

پرسشنامه های مذکور مبنایی برای ارزیابی سطح آشنایی و بکارگیری استانداردهای تخصصی و سطح توان علمی موجود در جامعه صنفی و همچنین پایه ای برای تعیین اقدامات اصلاحی مرتبط در آینده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

فروشگاه