شرکت های داخلی گزینه اصلی مجلس برای ساخت مسکن

فهرست مطالب

شرکت های داخلی گزینه اصلی مجلس برای ساخت مسکن

شرکت های داخلی از شایستگی لازم برای ساخت مسکن برخوردارند/ شرکت خارجی حضور نخواهد یافت

رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفتوگوی خود تاکید کرد که شرکت های داخلی از شایستگی لازم برای ساخت مسکن برخوردار هستند و در این زمینه نیازمند شرکت های خارجی نخواهیم بود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به ظرفیت ها و شایستگی های موجود در کشور دلیلی برای حضور شرکت های خارجی وجود ندارد که ما بخواهیم شرکت های خارجی را بیاوریم تا برایمان مسکن بسازند.

محمدرضا رضایی کوچی در گفت وگوی خود با اشاره به اخبار منتشر شده در رابطه با ساخت مسکن در داخل با کمک چینی ها، گفت: به طور جد با این موضوع مخالف هستیم و تمام ظرفیت های لازم برای ساخت حداقل سالانه یک میلیون واحد مسکونی در داخل کشور فراهم است. شرکت های داخلی از ظرفیت و شایستگی لازم در حوزه ساخت مسکن برخوردار بوده و ما ظرفیت لازم را در داخل کشور دارا هستیم.

وی در ادامه صحبت های خود اشاره کرد: ما بیش از ۵۰۰ هزار مهندس ساختمانی در داخل کشور داریم و از نظر مصالح ساختمانی نیز توانایی پاسخگویی به نیازهای داخل را داریم. با این اوصاف هیچ دلیلی وجود ندارد که ما بخواهیم از شرکت های خارجی برای ساخت مسکن استفاده کنیم. به اتفاق آرا نظر اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی سرمایه گذاری بر روی شرکت های داخلی برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است.

در ادامه میتوانید اخبار داخلی تعاونی تسفا را نیز مطالعه نمایید.

نماینده جهرم در مجلس شورای اسلامی افزود: امروز حتی ما این قابلیت را داریم تا برای کشورهای همسایه ساختمان سازی انجام دهیم. حتی ما صادرات خدمات فنی و مهندسی را به کشورهای همسایه دنبال می کنیم تا زمینه حضور شرکت های داخلی را در کشورهای همسایه نیز مهیا کنیم.

وی در ادامه تاکید کرد: ما در داخل کشور توانایی و ظرفیت لازم برای ساخت مسکن را داشته و به راحتی می توانیم سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید کنیم و هیچ لزومی برای حضور شرکت های خارجی وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

فروشگاه