Picture2

فهرست مطالب

پیشبینی قیمت جهانی محصولات فولادی

بازار فولاد چین گرفتار سرکوب نظارتی رگولاتور ها به منظور کاهش فعالیت های سفته بازی قرار دارد. طبق اخبار منتشر شده کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین (NDRC) هفته گذشته با چندین شرکت معاملات آتی در پکن ملاقات کرده و بر مبارزه با تورم سفته بازی تاکید کرده است. چین در حال بررسی طرح کاهش تولید فولاد خام خود به اندازه ۲/۵ درصد در سال جاری است. چرا که این کشور در صدد محدود کردن انتشار گازهای گلخانه ای از بخش فولاد خود است.

تیرآهن نیمه سنگین (۲۰و ۲۲):
سبد متشکل از تیرآهن ۲۰ و ۲۲ در مورخه ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ به قیمت متوسط ۲۴۴،۴۰۷ ریال به ازای هرکیلوگرم (۱۴/۸ درصد رقابت بر اساس قیمت پایه) و در مورخه ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ به قیمت متوسط ۲۲۵،۱۹۳ ریال (۲/۴ درصد رقابت بر اساس قیمت پایه) در بورس کالا عرضه گردیده است که نشان دهنده کاهش ۷/۸۶ درصدی قیمت متوسط تیرآهن ۲۰ و ۲۲ در بورس کالا طی مدت زمان یک هفته می باشد. با احتساب قیمت متوسط ۵۷۴ دلار قیمت بیلت cis ، می توانیم دلار متناظر با معاملات مذکور را معادل ۳۹،۲۳۲ تومان محاسبه نمائیم. با احتساب قیمت متوسط ۲۶۱،۴۷۵ ریالی تیرآهن نیمه سنگین در بازار آزاد می توان حاشیه سود این محصول را بدون احتساب خواب پول و ریسک نوسانات آتی قیمت دلار معادل ۱۶ درصد محاسبه نمود.

تیرآهن سنگین (۲۴و۲۷):
سبد متشکل از تیرآهن ۲۴ و ۲۷ در مورخه ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ به قیمت متوسط ۲۴۷،۵۳۲ ریال به ازای هرکیلوگرم (۱۶/۳ درصد رقابت بر اساس قیمت پایه) و در مورخه ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ به قیمت متوسط ۲۲۲،۵۱۵ ریال (۱/۲ درصد رقابت بر اساس قیمت پایه) در بورس کالا عرضه گردیده است که نشان دهنده کاهش ۱۰/۱ درصدی قیمت متوسط تیرآهن ۲۴ و ۲۷ در بورس کالا طی مدت زمان یک هفته می باشد. با احتساب قیمت متوسط ۵۷۴ دلار قیمت بیلت cis ، می توانیم دلار متناظر با معاملات مذکور را معادل ۳۸،۷۶۵ تومان محاسبه نمائیم. با احتساب قیمت متوسط ۲۷۹،۸۲۰ ریالی تیرآهن سنگین در بازار آزاد می توان حاشیه سود این محصول را بدون احتساب خواب پول و ریسک نوسانات آتی قیمت دلار معادل ۲۵/۷۵ درصد محاسبه نمود که علت آن قیمت بالای تیرآهن ۲۴ در بازار آزاد می باشد.

میلگرد متوسط(۱۴ تا ۲۰):
سبد متشکل از میلگرد ۱۴ تا ۲۰ در مورخه ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ به قیمت متوسط ۲۱۴،۱۱۳ ریال به ازای هرکیلوگرم (بدون رقابت بر اساس قیمت پایه) در بورس کالا عرضه گردیده است که با احتساب قیمت متوسط ۵۷۴ دلار قیمت بیلت cis ، می توانیم دلار متناظر با معاملات مذکور را معادل ۳۷،۳۰۱ تومان محاسبه نمائیم. با احتساب قیمت ۲۲۶،۰۱۰ ریالی میلگرد متوسط در بازار آزاد می توان حاشیه سود این محصول را بدون احتساب خواب پول و ریسک نوسانات آتی قیمت دلار معادل ۵/۵ درصد محاسبه نمود.

میلگرد سنگین(۲۲ تا ۳۲):
سبد متشکل از میلگرد ۱۴ تا ۲۰ در مورخه ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ به قیمت متوسط ۲۱۴،۱۱۳ ریال به ازای هرکیلوگرم (بدون رقابت بر اساس قیمت پایه) در بورس کالا عرضه گردیده است که با احتساب قیمت متوسط ۵۷۴ دلار قیمت بیلت cis ، می توانیم دلار متناظر با معاملات مذکور را معادل ۳۷،۳۰۱ تومان محاسبه نمائیم. با احتساب قیمت ۲۲۶،۰۱۰ ریالی میلگرد متوسط در بازار آزاد می توان حاشیه سود این محصول را بدون احتساب خواب پول و ریسک نوسانات آتی قیمت دلار معادل ۵/۵ درصد محاسبه نمود.

ورق گرم فولاد مبارکه:
ورق گرم فولاد مبارکه در مورخه ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ به قیمت متوسط ۲۴۳،۸۹۳ ریال به ازای هرکیلوگرم (۲۵/۵ درصد رقابت بر اساس قیمت پایه) در بورس کالا عرضه گردیده است که با احتساب قیمت متوسط ۷۲۰ دلار قیمت ورق گرم cis ، می توانیم دلار متناظر با معاملات مذکور را معادل ۳۳،۸۷۴ تومان محاسبه نمائیم. با احتساب قیمت ۳۲۴،۳۲۰ ریالی ورق گرم در بازار آزاد می توان حاشیه سود این محصول را بدون احتساب خواب پول و ریسک نوسانات آتی قیمت دلار معادل ۳۳ درصد محاسبه نمود که ۶ برابر حاشیه سود خرید میلگرد در بورس کالا می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

فروشگاه