برگزاری مجمع عمومی فوق العاده انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه های فولادی ایران

در تاریخ 1401/07/26 مجمع عمومی فوق العاده انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه های فولادی ایران با نماینده رسمی اتاق بازرگانی برگزار گ...

ادامه مطلب