03

فهرست مطالب

تعاونی – فروردین ۹۸

دیدار هیئت مدیره و مدیران تعاونی با مدیران شرکتهای عضو و شرکای تجاری

میهمانان جلسه
جناب اکبری از شرکت بادبند
جناب زرین نژاد از شرکت زرین سوله

دیدار با جناب شهیدی شرکت ایستا

دیدار با جناب کرمی راد – شرکت آراد

برگزاری جشن تولد برای همکاران

جلسه با آقای الهی فرد مدیر عامل شرکت کارگزاری سیولکس

جلسه مدیران شرکت تسفا تدوین برنامه شش ماه اول سال ۱۳۹۸

غرفه تعاونی تسفا در نمایشگاه ساختمان قطر

فروشگاه