نشست هم اندیشی مقام عالی وزارت با شرکت های تعاونی بزرگ مقیاس کشور

نشست هم اندیشی مقام عالی وزارت با شرکت های تعاونی بزرگ مقیاس کشور با حضور مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

ادامه مطلب »

استخدام مدیر مالی

شرایط احراز: ۵ سال سابقه کار مدیریت مالی کارشناس ارشد و دکتری: گرایش مالی و حسابداری توانایی برنامه ریزی، سازماندهی،

ادامه مطلب »