1

فهرست مطالب

دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول

 

بسمه تعالی

شرکت تعاونی توسعه سازه فولاد ایرانیان  شماره ثبت ۴۳۴۲۵۳

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی نوبت اول که راس ساعت  ۱۷ روز سه شنبه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۸ در سالن اجتماعات مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون واقع در تهران خیابان فاطمی غربی –پلاک ۳۰۹ تشکیل میگردد حضور بهم رسانند .

عضو متقاضی باید حداکثر ۲۴ ساعت قبل از برگزاری مجمع بهمراه نماینده خود و با دردست داشتن مدرک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت طرفین برگه ورود به مجمع عمومی عادی نوبت اول برای نماینده صادر گردد .

دستور جلسه :

  • استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
  • رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۷
  • انتخاب بازرس اصلی و علی البدل وتعیین حق الزحمه
  • تصویب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی
  • تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیات مدیره
  • تصویب میزان سود تقسیمی منتهی به سال ۱۳۹۷
  • عضویت در اتاق بازرگانی عراق- عمان- قطر- سوریه

 

  • داوطلبان تصدی بازرسی به موجب ماده ۹ دستور العمل موظفند حداکثر ظرف یک هفته از انتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند .

 

ابوالفضل کدخدازاده

نایب رئیس هیئت مدیره

                 

 

 

 

 

فروشگاه