N4

فهرست مطالب

عرضه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در سامانه نیما افزایش یافت . جدول

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بررسی ارقام میزان عرضه ارز در بازار ثانویه (نیما) نشان می‌دهد در اسفند ماه و پس از تعیین مشوق‌‌ برای صادرکنندگان، میزان عرضه ارز به سامانه نیما افزایش قابل توجهی داشته است.

در اسفندماه سال گذشته یکباره میزان عرضه ارز در این سامانه به ۲ میلیارد و ۸۱۷ میلیون یورو رسیده که در مقایسه با بهمن ماه رشد ۱.۶ میلیارد یورویی داشته است.

در فروردین ماه هم با وجود افزایش تعداد زیاد روزهای تعطیل و نیمه تعطیل، آمار فروش ارز در سامانه نیما بیش از اغلب ماه‌ها، به‌غیر از مهر ماه است.

دوره میزان فروش ارز در سامانه نیما
مرداد ۹۷ ۵۵۲ میلیون یورو
شهریور یک میلیارد و ۴۷۱ میلیون یورو
مهر ۲ میلیارد یورو
آبان یک میلیارد و ۲۶۵ میلیون یورو
آذر ۹۳۲ میلیون یورو
دی یک میلیارد و ۷۵ میلیون یورو
بهمن یک میلیارد و ۲۳۷ میلیون یورو
اسفند ۹۷ ۲ میلیارد و ۸۱۷ میلیون یورو
فروردین ۹۸ یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون دلار

فروشگاه