WhatsApp Image 2019-09-21 at 12.07.31

فهرست مطالب

فراخوان ارزیابی و رتبه بندی

فراخوان اعضا و سهامداران تعاونی تسفا جهت ارزیابی و رتبه بندی سازندگان سازه فلزی

یادآوری می¬گردد که پیش نیاز ورود به این موضوع داشتن گواهینامه ایزو۳۸۳۴ می باشد. البته شرکتهایی که هنوز موفق به دریافت این گواهینامه نشده اند میتوانند بصورت مشروط ورود کرده و طی مهلت زمانی مشخصی نسبت به پیاده سازی الزامات اقدام و گواهی فوق را دریافت و ارائه دهند.
همچنین این ارزیابی مکمل مناقصات یا روشهای ارائه پروژه از طرف تعاونی خواهد بود که برای انتخاب سازنده بکارگیری خواهند شد. (با توجه به اینکه در هفته های اخیر بدلیل تعطیلات متعدد، برخی مدیران شرکتها در مسافرت بوده اند، مهلت ارسال درخواست ها تا آخر شهریور تمدید می¬گردد.)

فروشگاه