نوزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران سالن 35

فهرست مطالب

نوزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران – سالن۳۵

برگزاری با شکوه نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

سالن ۳۵ – سالن سازه های فولادی و صنایع فلزی و صنایع مرتبط – محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

تاریخ ۶ لغایت ۹ مرداد ماه سال ۱۳۹۸

سالن ۳۵ به همت تعاونی توسعه سازه فولاد ایرانیان به صنعت سازه های فولادی و صنایع مرتبط تخصیص یافت .

این سالن که با همراهی هیئت مدیره تعاونی تسفا و بیش از ۳۰ شرکت سازه فولادی ، صنایع فلزی و مرتبط به عنوان سالن شاخص این نمایشگاه شناخته گردید. که با حضور پر رنگ بازدید کنندگان ، صنعتگران و مدیران ارشد دولتی و غیر دولتی مواجه شد .

ما بر آنیم که لبخند نشانیم

 

 

برگزاری با شکوه نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

سالن ۳۵ – سالن سازه های فولادی و صنایع فلزی و صنایع مرتبط – محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

تاریخ ۶ لغایت ۹ مرداد ماه سال ۱۳۹۸

سالن ۳۵ به همت تعاونی توسعه سازه فولاد ایرانیان به صنعت سازه های فولادی و صنایع مرتبط تخصیص یافت .

این سالن که با همراهی هیئت مدیره تعاونی تسفا و بیش از ۳۰ شرکت سازه فولادی ، صنایع فلزی و مرتبط به عنوان سالن شاخص این نمایشگاه شناخته گردید. که با حضور پر رنگ بازدید کنندگان ، صنعتگران و مدیران ارشد دولتی و غیر دولتی مواجه شد .

ما بر آنیم که لبخند نشانیم

فروشگاه