نشست هم اندیشی مقام عالی وزارت با شرکت های تعاونی بزرگ مقیاس کشور

نشست هم اندیشی مقام عالی وزارت با شرکت های تعاونی بزرگ مقیاس کشور با حضور مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی توسعه سازه فولاد ایران...

ادامه مطلب

نشست مدیران تعاونی تسفا با صندوق ضمانت سرمایه گزاری بانک توسعه تعاون

با افتخار برگزاری نشست با جناب آقای البرز محمدی، رئیس محترم صندوق ضمانت سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون با ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل شر...

ادامه مطلب