تلفن: 2188527951

ایمیل:

وب سایت پترو سازه جم

آدرس پستی:

کمربندی آمل به محمودآباد - ابتدای جاده ی کمانگر کلا - زیرگذر دوم - کوچه لاله دوم - کارخانه پترو سازه

کد پستی: 4615111448

فروشگاه