۷۳

فهرست مطالب

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول

 

بسمه تعالی

شرکت تعاونی توسعه سازه فولاد ایرانیان  شماره ثبت ۴۳۴۲۵۳

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت  اول

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول که راس ساعت ۱۶ روز سه شنبه مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۷ در سالن اجتماعات مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون واقع در تهران خیابان فاطمی غربی –پلاک ۳۰۹ تشکیل میگردد حضور بهم رسانند .

عضو متقاضی باید حداکثر ظرف ۷ روز از انتشار این آگهی بهمراه نماینده خود و با دردست داشتن مدرک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت طرفین برگه ورود به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول برای نماینده صادر گردد .

دستور جلسه :

  • استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
  • رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
  • انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیا ت مدیره
  • انتخاب بازرس اصلی و علی البدل وتعیین حق الزحمه
  • تصویب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی
  • تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیات مدیره
  • تصویب میزان سود تقسیمی منتهی به سال ۱۳۹۶

 

  • داوطلبان تصدی سمتهای هیئت مدیره و بازرسی به موجب ماده ۹ دستور العمل موظفند حداکثر ظرف یکهفته از انتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند .

 

 

سید شمس الدین سید صدر

رئیس هیئت مدیره

دیدگاهتان را بنویسید

فروشگاه