۷۶

فهرست مطالب

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول

بسمه تعالی

شرکت تعاونی توسعه سازه فولاد ایرانیان  شماره ثبت ۴۳۴۲۵۳

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت  اول

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول که راس ساعت ۱۸ روز سه شنبه مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۷ در سالن اجتماعات مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون واقع در تهران خیابان فاطمی غربی –پلاک ۳۰۹ تشکیل میگردد حضور بهم رسانند .

عضو متقاضی باید حداکثر ظرف ۷ روز از انتشار این آگهی بهمراه نماینده خود و با دردست داشتن مدرک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت طرفین برگه ورود به مجمع عمومی  فوق العاده نوبت اول برای نماینده صادر گردد .

دستور جلسه :

  • افزایش سرمایه از مبلغ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال طی دو سال

( افزایش از محل مطالبات سهامداران – سود تقسیم نشده و آورده نقدی شرکاء )

 

  • ضمنا یاد آوری میشود این مجمع با حضور حداقل دو سوم از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیماتی که در آن اتخاذ می شود برای کلیه اعضاء ( اعم از غائب و مخالف و حاضر ) نافذ و معتبر خواهد بود

 

سید شمس الدین سید صدر

رئیس هیئت مدیره

 

دیدگاهتان را بنویسید

فروشگاه