سرپرست بازاریابی

فهرست مطالب

استخدام سرپرست بازاریابی

موقعیت شغلی

سرپرست بازاریابی

 

شرایط احراز

• طراحی مدل کسب و کار
• تجزیه و تحلیل کسب و کار
• تدوین استراتژی های بازاریابی و تبلیغات
• توانایی هدایت و رهبری تیم بازاریابی

 جنسیت

خانم یا آقا

سن

۲۶-۳۲

 

دیدگاهتان را بنویسید

فروشگاه