مدیر مالی

فهرست مطالب

استخدام مدیر مالی

شرایط احراز:
۵ سال سابقه کار مدیریت مالی
کارشناس ارشد و دکتری: گرایش مالی و حسابداری
توانایی برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری ، هدایت و کنترل تیم مالی
-تسلط به قوانین مالیاتی، بیمه و استانداردهای حسابداری،حسابرسی و بورس
-تحلیل روندهای اقتصادی و سیاسی موثر بر بازارهای مالی
-ارائه توصیه های استراتژیک به مدیرعامل و هیات مدیره
-مدیریت فرایندهای پیش بینی مالی و بودجه و نظارت بر تهیه کلیه گزارش های مالی، مالیاتی و تفریغ بودجه
-مشاوره در زمینه برنامه ریزی بلند مدت تجاری و مالی
-توانائی ارتباط موثر با مدیران ارشد سازمان ها، بانک ها و موسسات
– تسلط کامل به نرم افرازهای مالی علل الخصوص تدبیر
-تسلط کامل به روش های تأمین مالی از منابع مختلف(بانکی، صندوق سرمایه گذاری و بورس و…)
-حداقل ۳ سال سابقه مدیریت در شرکت های بازرگانی

دیدگاهتان را بنویسید

فروشگاه