مدیر مالی

فهرست مطالب

استخدام مدیر مالی

۷ سال سابقه کار در گروه شغلی مشابه

سابقه کار مدیریتی

کارشناسی مالی و حسابداری

تدبیر – پیشرفته

 

شرح شغل و وظایف
توانایی برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، هدایت و کنترل تیم مالی
تسلط به قوانین مالیاتی، بیمه و استانداردهای حسابداری
تحلیل روندهای اقتصادی و سیاسی موثر بر بازارهای مالی
ارائه توصیه های استراتژیک به مدیرعامل و هیات مدیره
مدیریت فرایندهای پیش بینی مالی و بودجه و نظارت بر تهیه کلیه گزارش های مالی
مشاوره در زمینه برنامه ریزی بلند مدت تجاری و مالی
ایجاد و توسعه روابط با مدیران ارشد سازمان ها، بانک ها و موسسات
حداقل ۵ سال سابقه مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید

فروشگاه