۸

فهرست مطالب

اولین نشست کمیته انتخاب و معرفی طرح برتر فولادی سال ۱۳۹۶ کشور

اولین نشست کمیته انتخاب و معرفی طرح برتر فولادی سال ۱۳۹۶ کشور
با حضور
جناب آقای دکتر علی مزروعی(رئیس کمیته)
و ۲۵ نماینده از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، انجمن های مرتبط، شهرداری ها و نظام مهندسی‌ کشور و دیگر استان‌ها در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۳۹۶ برگزار گردید.

افراد حاضر در جلسه:
مهندس صمد آقازاده (نماینده انجمن ایرانی مهندسان محاسب)
مهندس سعید امدادی (نماینده انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران)
مهندس فرزاد پرورش دار شهرستانی (سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر)
مهندس علی پزشکی (شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور)
مهندس مجید داوودی ( نماینده معاونت فنی و عمرانی شهرداری قم)
دکتر حامد میرزایی (سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران)
مهندس صمد دهقان (سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران)
☑️مهندس علیرضا زرین نژاد (نماینده شرکت تعاونی توسعه سازه فولاد ایرانیان)
دکتر نوید رهگذر (نماینده انجمن مهندسی زلزله ایران)
مهندس اسمعیل پورشاهید (نماینده شورای جامعه مهندسان مشاور)
مهندس شاهرخ ضیائی مقدم ( نماینده معاونت عمران شهری شهرداری اصفهان)
دکتر سعید عزیزی نژاد (نماینده معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران)
مهندس محمد غضنفری(نماینده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی)
مهندس صالحیان (نماینده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی)
مهندس امیر مسعود علامی ( نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز)
دکتر فرهنگ فرحبد ( نماینده مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی )
مهندس آرش فرج زاده (نماینده معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز )
مهندس عباس زرکوب (نماینده انجمن صنفی انبوه سازان مسکن)
☑️ مهندس ابوالفضل کدخدازاده (نماینده شرکت تعاونی توسعه سازه فولاد ایرانیان)
مهندس سید اسماعیل مرعشی (عضو هیات مدیره انجمن سازه های فولادی ایران)

 

وب سایت کنفرانس سازه فولاد http://isssconf.ir

 

دیدگاهتان را بنویسید

فروشگاه