بازدید-حضوری

فهرست مطالب

بازدید مدیران گروه تعاونی تسفا از کارخانه تولید شمش

بازدید مدیران گروه تعاونی تسفا از کارخانه تولید شمش

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ مدیران گروه تعاونی تسفا از کارخانه تولید شمش و آهن اسفنجی بازدید کردند.

در این بازدید مدیران گروه تعاونی تسفا از کارخانه تولید شمش به تفاهمات اولیه در خصوص تامین آهن اسفنجی و تمرکز بیشتر در فروش این محصول رسیدند.

در ادامه به گفتگو در خصوص افزایش همکاری های فی مابین پرداختند.

دیدگاهتان را بنویسید

فروشگاه