1

فهرست مطالب

برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه بطور فوق العاده نوبت اول تعاونی تسفا

مجمع عمومی عادی سالانه بطور فوق العاده نوبت اول در ساعت ۱۶ روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ در آدرس قانونی شرکت با اعلام رسمیت یافتن جلسه توسط نماینده بازرس قانونی برگزار گردید.
هیت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
۱- آقای مجتبی محبی مهر نماینده شرکت فولاد استن به عنوان رئیس جلسه
۲- آقای ابوالفضل کدخدازاده نماینده شرکت پوشش فلزی ایران به عنوان ناظر
۳- آقای اسمعیل فتح خانی سهامدار به عنوان ناظر
۴- آقای علامه عزیزی سهامدار به عنوان منشی
– گزارش هئیت مدیره سال ۱۳۹۹ توسط آقایان نظری و کدخدازاده ارائه گردید.
– گزارش بازرس قانونی توسط آقای ناظمی نماینده موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی قرائت گردید.
– مدیر عامل سوالات مطرح شده را پاسخ دادند و گزارش عملکرد سالانه تعاونی را ارائه نمودند.
سپس با توضیحات نماینده وزارت تعاون رأی گیری بعمل آمده و نتایج آن به شرح ذیل می باشد:
– صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.
– پاداش هیئت مدیره معادل ۳% از سود پرداخت شده سالانه مورد تصویب قرار گرفت.
– روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه اصلی و روزنامه ابرار بعنوان علی البدل به مدت یکسال جهت درج تصمیمات و آگهی های شرکت تعیین گردید.
– موسسه حسابرسی آزمون پرداز بعنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.
_ حق الزحمه بازرس برای سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۵۸۰ میلیون ریال مصوب گردید.
– حق حضور در جلسات هیئت مدیره به ازای هر جلسه هر نفر ۲۵ میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت.
-مبلغ ۵۰ میلیارد ریال از سود خالص جهت توزیع بین سهامداران مورد تصویب قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

فروشگاه