پرشیا صنعت سهند

فهرست مطالب

برگزاری جلسه با شرکت پرشیا صنعت سهند

در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ شرکت تعاونی توسعه سازه فولاد ایرانیان (تسفا) پیرو دعوت مدیرعامل پرشیا صنعت سهند بازدید از کارخانه را در دستور کار خود قرار داد. در ساعت ۱۰صبح آقایان مهندس نظری مدیر عامل شرکت تعاونی تسفا، مهندس میرآفتابی مدیر بازرگانی شرکت تعاونی تسفا، مهندس یزدی زاده مدیر بازرگانی خارجی تسفا پس از بازدید از کارخانه جلسه ای با جناب آقای بابایی برگزار نمودند.

در این جلسه موضوعاتی تحت عنوان همکاری های دوجانه، موضوعات سهامداری و تجهیز کارخانه پرشیا صنعت سهند مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

فروشگاه