فهرست مطالب

جلسه هیئت مدیره

 

جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ در محل دفتر مرکزی شرکت تعاونی توسعه سازه فولاد ایرانیان برگزار شد.

این جلسه با حضور اعضای هیئت مدیره
جناب آقای ابوالفضل کدخدازاده رئیس هیئت مدیره
جناب آقای اسمعیل فتح خانی نایب رئیس هیئت مدیره
جناب آقای محمد حبیبی شیخ احمد عضو هیئت مدیره
جناب آقای بهداد ضرابی عضو هیئت مدیره
جناب آقای جعفر محسنی عضو هیئت مدیره
جناب آقای احمد نظری برگزار گردید.

در این جلسه ریس شعبه و معاون شعبه بانک صادرات نیز حضور داشتند و در خصوص تعامل و همکاری های بیشتر در سال ۱۴۰۲ به گفتگو پرداختند.

دیدگاهتان را بنویسید

فروشگاه