پترو فولاد جهان

فهرست مطالب

حضور مدیر بازرگانی شرکت پترو فولاد جهان در شرکت تعاونی تسفا

حضور مدیر بازرگانی شرکت پترو فولاد جهان پارس در شرکت تعاونی تسفا

عالی پور مدیر بازرگانی شرکت پترو فولاد جهان پارس با مدیرعامل و مدیر بازرگانی شرکت تعاونی توسعه سازه فولاد ایرانیان دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی تسفا، احمد نظری مدیرعامل شرکت تعاونی توسعه سازه فولاد ایرانیان به مزایای سهامداری در تسفا، امکان خریدهای اعتباری(LC) و امکان انجام فعالیت‌های مشترک در آینده اشاره کرد.
عالی پور مدیر بازرگانی شرکت پترو فولاد جهان پارس به بیان ظرفیت‌های موجود و مسیر پیش رو برای توسعه همکاری‌ها پرداخت.

گفتنی است در این نشست هر دو طرف به افزایش روابط و همکاری‌های دوجانبه فی مابین تاکید نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید

فروشگاه