جلسات هیئت مدیره

فهرست مطالب

دویست و هفتمین جلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی تسفا

در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دویست و هفتمین جلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی توسعه سازه فولاد ایرانیان با حضور اعضای محترم هیئت مدیره برگزار شد.

در این جلسه اعضا به بررسی عملکرد واحد پروژه در یک سال گذشته پرداختند.

در این جلسه آقای صدر مدیر واحد پروژه به شرح فعالیت چند ماه گذشته به طور مفصل پرداخت.

دیدگاهتان را بنویسید

فروشگاه