مشارکت تعاونی در ساخت مسکن با قرارگاه شهید احمد متوسلیان

فهرست مطالب

مشارکت شرکت تعاونی تسفا در ساخت مسکن با قرارگاه شهید احمد متوسلیان

در روز سه شنبه دوم آذر ۱۴۰۰ جلسه ای با حضور سردار سعید قاسمی و اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی تشکیل شد که موضوع این نشست ساخت مسکن سریع جهت زلزله زدگان و مناطق روستایی و
بررسی طرح مدولار شرکت تعاونی ارائه شد و مقرر گردید نمونه ساخته شده مورد بازدید سردار قاسمی و هیات همراه قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

فروشگاه