فهرست مطالب

مناقصه شماره دو تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۷

این شرکت جهت تکمیل سازه های فولادی ساختمان های نگهبانی، پست برق، انبار و باسکول و اقامتی پرسنل مطابق نقشه های Shop drawing پیوست، نیاز به کارخانه سازنده دارد.

متمنی است مطابق جدول پیوست آنالیز بهای مربوطه را اعلام فرمائید.

مناقصه سازه فولادی (۱)

۱۴۰۰.۰۷.۰۵-Elec-Post (1)

۱۴۰۰.۰۷.۰۵-Elec-Post

۱۴۰۰.۰۷.۰۵-Truckscale

۱۴۰۰.۰۷.۰۳- TOTAL

 

دیدگاهتان را بنویسید

فروشگاه