فهرست مطالب

چشم انداز صنعت فولاد در سال ۱۴۰۱

چشم انداز مبهم صنعت فولاد در سال ۱۴۰۱

مدیرعامل صبافولاد خلیج فارس گفت: چشم انداز فولاد در سال جاری کمی مبهم است و وضع عوارض صادراتی همه فعالان این صنعت را نگران کرده است.
احسان دشتیانه افزود: در سال گذشته محدودیت های برق و گاز منجر به کاهش تولید فولاد و محصولات فولادی شد به طوری که با ثبت افت ۱۰ درصدی، از تولید بیش از ۳۰ میلیون تن در سال ۹۹ به ۲۷.۷ میلیون تن در سال ۱۴۰۰ رسیدیم.
وی بیان داشت: در مقوله صادرات، هرچند در ابتدای سال ۱۴۰۰ محدودیت هایی برقرار شد، اما در ادامه سیر صعودی به خود گرفت، با این حال آمارها نشان دهنده کاهش مصارف داخلی به ویژه در محصولات فولادی است که نگران کننده است و نشان دهنده رکود است.
مدیرعامل صبافولاد خلیج فارس، چشم انداز صنعت فولاد در سال ۱۴۰۱ را کمی مبهم توصیف کرد و گفت: وضع عوارض صادراتی همه فعالان این صنعت را نگران کرده است.
وی توضیح داد: با وجود اینکه در چشم انداز ۱۴۰۴ رسیدن به تولیدی ۵۵ میلیون تن فولاد برنامه ریزی شده، اما از آنجایی که سرانه مصرف داخلی افزایشی نیست نیازمند تقویت صادرات هستیم.
دشتیانه ادامه داد: با این حال وضع عوارض صادراتی چشم انداز را مبهم کرده و این مساله موجب کاهش تولید و صادرات خواهد شد.
وی با بیان اینکه چشم انداز مثبتی را با توجه به این شرایط متصور نیستیم، تصریح کرد: دولت باید به تشویق صادرات بپردازد.

دیدگاهتان را بنویسید

فروشگاه