چهارمین جلسه هم اندیشی

فهرست مطالب

چهارمین جلسه هم اندیشی تشکل های مرتبط با صنعت ساختمان

هم اندیشی تشکل های مرتبط باصنعت ساختمان در طرح جهش ملی مسکن در شرکت تعاونی تسفا برگزار شد

چهارمین جلسه هماهنگی هیات اجرایی اجلاس ملی هم اندیشی تشکل های صنفی صنعت ساختمان به میزبانی و دعوت رئیس هیات مدیره جناب آقای کدخدازاده در مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ در شرکت تعاونی تسفا برگزار گردید.

اهم موضوعات مطرح شده که مورد بحث و تبادل نظرقرارگرفت به شرح ذیل اعلام می گردد.

تاریخ و محل برگزاری اجلاس با توجه به اقدامات انجام شده و هماهنگی های بعمل آمده با مرکز همایش های هتل المپیک و همچنین تصویب اعضای شورای سیاست گذاری مورخ (۲۴ و ۲۵ اردیبهشت ) قطعی گردید.
بحث و تبادل نظر کلی پیرامون نقشه راه تشکیل فدراسیون صنعت ساختمان و دستور کار جلسه آتی با موضوع مبانی حقوقی، تعیین اقدامات تشکل ها و الزامات و پیش نیازهای ثبت فدراسیون برای دبیرخانه مشخص گردید.
موضوع انتخاب رئیس شورای سیاست گذاری توسط آقای دباغ عنوان شد و آقای گلسرخی را به عنوان ریاست شورای سیاستگذاری توسط اعضا مطرح و مورد تایید قرارگرفت.
ارائه گزارش و تحقیقات آقای نیکخواه درخصوص تشکیل فدراسیون
ارائه مدل های ساختمانی جهت جهش ملی توسط هیات اجرایی در پاسخ پیشنهاد آقای مهندس اشتری
ارائه گزارش برگزاری جلسه بین آقای دکتر دباغ و آقای گلسرخی در خصوص برگزاری اجلاس و تشکیل فدراسیون

این جلسه با حضور اعضای محترم آقایان: اشتری (کمیته تعامل جامعه مهندسان مشاورایران ) دباغ (دبیر انجمن LSF ایران ) ضیایی (انجمن تولیدکنندگان و صادر کنندگان سازه های فولادی ایران ) زرین نژاد (عضو هیات مدیره شرکت تسفا ) نیکخواه ( رئیس کارگروه مسائل و فرصت های مهندسی ) محمد زاده (عضو هیات اجرایی ) محمد پور(رئیس کارگروه اقتصاد و تامین مالی ساختمان ) ثمرقندی (رسانه خانه تازه ) برگزار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

فروشگاه