کارشناس ارشد

فهرست مطالب

کارشناس ارشد بازاریابی

شاخص های کلیدی از نظر کارفرما

۳ سال سابقه کار در گروه شغلی مشابه

شرح شغل و وظایف
– تسلط به اصول، تکنیک ها و ابزارهای بازاریابی دیجیتال
– تسلط به اصول بازاریابی محتوا، سئو و بهینه سازی سایت
– مهارت در تدوین بیزینس پلن و استراتژی های بازاریابی
– همکاری موثر در معماری سازمانی و مهندسی فرآیندهای کسب و کار
– همکاری در توسعه و پشتیبانی نرم افزار داخلی سازمان BPMS
– توانایی هدایت و رهبری تیم بازاریابی
– توانمند در برقراری ارتباطات موثر و آشنایی با اصول مذاکره

شرایط احراز شغل
سن : ۲۲ – ۳۲ سال
جنسیت :تفاوتی ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

فروشگاه